Algemene voorwaarden

Doelstellingen van zeilklippers.nl
Het collectief “zeilklippers.nl” is nog jong. Veel werkwijzen zijn gegroeid in de loop van de drie jaar, dat het functioneert. Eerste jaar: 7 leden; tweede jaar: 18 leden, derde jaar: 32 leden, vierde jaar: 38 leden, vijfde jaar: 42 leden, zesde jaar: 47 leden, het achtste jaar: 51 leden, het negende jaar 55 leden en we zijn 2012 ingegaan met 44 leden.

Nieuwe schippers zijn welkom, hoe meer schepen; hoe sterker het geheel werkt. We zijn nu met 44 schepen naast elkaar te vinden. De contributie van € 550,00 wordt gebruikt om reklame te maken om mensen naar onze site te verwijzen. Het grootste gedeelte van het budget wordt op internet uitgegeven aan het goed vindbaar maken van de website.

Hier volgen de belangrijkste aandachtspunten.

De zelfstandige zeilschipper vindbaar maken.
– Met weinig kosten per schip gezamenlijk veel adverteren.
– Collegialiteit bevorderen; Klanten doorverwijzen naar elkaar.
– Concurrentie bevorderen ( liefst in kwaliteit van schip en aanbod, niet in de prijs).
– Tegengas geven aan de overheersende en bepalende marktpositie van charterkantoren.
– Breed aanbod van te verhuren schepen aan zowel groepen als aan individuelen; afspraken met de klant worden direct door de schipper gemaakt.
– Reklame maken voor zeiltochten in het buitenland (= zeezeilen).

Hoe werkt het?
Alle potentiÎle klanten die bij het portaal binnenkomen, maken zelf de keuze uit de links naar Eén van de schepen die meedoen. De schipper behandelt verder zelf het tot stand komen van de boeking. Geen telefonistes, geen boekingskantoor, geen provisie. Er mogen ook gerust tjalken-, schoener-, of akenschippers reageren! Het bestuur van zeilklippers.nl beoordeelt alle aanvragen.

Het Bestuur