Vrijwaringsclausule

Zeilklippers.nl gaat er van uit dat de leden juiste informatie publiceren en uitsluitend foto’s gebruiken waarop zij de rechten hebben.

De vereniging Zeilklippers.nl is niet verantwoordelijk voor juistheid in de door de leden vrij in te vullen teksten op deze website. Ook de door leden zelf geplaatste foto’s vallen qua publicatierechten buiten de verantwoording van Zeilklippers.nl.